Element dodatkowy

sportJest to oczywiste, że podstawowym elementem, dla którego organizuje się jakiekolwiek spotkanie biznesowe, jakąkolwiek konferencję, jest jej tematyka, jest konieczność załatwienia jakiejś sprawy, jakiegoś kontraktu. Jednakże jak w przypadku wielu innych takich spraw, tak i tutaj mamy do czynienia z elementami dodatkowymi. Jednym z takich elementów bez wątpienia jest catering, czyli zapewnienie wszystkim uczestnikom danej konferencji odpowiedniego posiłku. Być może ktoś określić ten element jako pewien dodatek, aczkolwiek w rzeczywistości musimy go określić jako jeden z nieodłącznych. Konferencja polegająca tylko i wyłącznie na przedstawieniu tematu, na dyskusji bez elementów dodatkowych, bez kawy, herbaty, posiłku? Zasadniczo na pewno nie jest to zgodne z pewnymi wytycznymi do organizacji współczesnych konferencji, do organizacji różnych spotkań biznesowych. Tym samym nie możemy mówić, że catering na konferencjach to tylko dodatek.

Brak możliwości komentowania