Uwaga! Naukowcy znaleźli pestycydy w produktach bartnickich

lejący się miódOstatnio naukowcy w bilansie dla Greenpeace zwracają uwagę, że niemal 2/3 pszczół na Starym Kontynencie przynoszą pyłek pszczeli zanieczyszczony chemikaliami. Trzeba nadmienić, że z tego pyłku pszczoły wyrabiają dla nas miody, a jedząc je spożywamy również trucizny. Przedtem te fakty były nagminnie lekceważone przez ekspertów. Badacze alarmują – synteza wielu najróżniejszych pestycydów jest o wiele zdradliwe niż pojedyncze zanieczyszczenia. Ekolodzy zaproponowali możliwe rozwiązanie to nadzór skażenia regionów, gdzie występują pszczoły. W badanych strefach stwierdzono środki przeciw owadom m.in.: chloropyrifos, tiaklpryd, boskalid. Jeżeli nie zatrzyma się tego procederu, pogłowie pszczół na Starym Kontynencie dramatycznie zmniejszy się. Wiążą się z tym ponadto poważne skutki dla ludzkości, bo większość uprawnych pól zapylana jest przez te pożyteczne insekty. A warunki stale się komplikuje. W USA i Europie ubytki w populacji pszczół dobiegają nawet 1/3. Poważniejsza sytuacja jest w Azji, gdzie spotyka się tereny pozbawione całkowicie pszczół.

Brak możliwości komentowania